Månelys morgon

Flott måneskinn trass i at månen berre er ein liten skalk for tida!
Kommentarer