Ferie del 2, Gravemsetra, Gjøra

Har vore nokre dagar i Sunndalen i innspurten av ferien og i går gjekk turen til Gravemsetra på Gjøra med Nora i bæremeis, som satt og jodla heile turen! Fin tur, men steika bratt og tungt opp lia der!!

Meir om turen finn du på www.morotur.no

Utsikt frå TV-mast halvvegs på turen

Villjordbær - herrrlig!


Viktig med pause undervegs, studering av naturen!

Utsikt nedover dalen frå Gjøra mot Bjørbekkje

Gravemsetra

Driva slynger seg nedover dalen

Ikkje så enkelt med bæremeis når passasjeren hang uttom på ein sida...stiv i eine skuldra idag!

Fornøgd turgåar ette stort inntak av blåber!

Herre va gammel ja, herre va gammel ja...

Gjøra Hotell?


Kommentarer